Nguyễn Thị Bích Thùy

“Tôi đã sử dụng Meliora được một thời gian, sau khi sử dụng khoảng 1 tháng thì tôi thấy có sự chuyển biến trong cơ thể: da mặt tôi sáng hơn và căng hơn. Đặc biệt là tôi bớt nóng tính hơn, trước đây tôi rất hay nổi nóng dù chuyện chẳng có gì, nhưng từ khi uống Meliora thì tôi vui vẻ hơn và không còn nóng tính nữa.”

Ms-Thuy_meliora_2

Ý kiến của bạn